Prihlásenie
  |  Vyhľadať 

 
SASH > Predpisy

Predpisy

Základným predpisom Slovenskej asociácie stolného hokeja sú Stanovy SASH, ktoré upravujú najmä účel SASH, druhy a podmienky členstva, práva a povinnosti členov SASH, sústavu orgánov SASH, ich právomoci a hospodárenie SASH.

 

Podmienky priebehu všetkých turnajov organizovaných SASH upravuje Turnajový poriadok SASH.

 

Pravidlá zápasu v stolnom hokeji upravujú Pravidlá stolného hokeja SASH.