Prihlásenie
  |  Vyhľadať 

 
SASH > Orgány SASH

Orgány SASH

Najvyšším orgánom SASH je Rada SASH. Tvoria ju zástupcovia všetkých klubov stolného hokeja prijaté do SASH.

 

Na čele SASH stoja prezident SASH a viceprezident SASH. Momentálne tieto funkcie vykonávajú JUDr. Robert Goral a Ing. Ján Sýkora.