Prihlásenie
  |  Vyhľadať 

 

Kluby

SASH eviduje slovenské kluby pôsobiace na území SR. Kluby majú právo organizovať všetky súťaže SASH a tvoria najvyšší orgán SASH – Radu SASH. K podmienkam registrácie si pozrite Stanovy SASH.